Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.michalaniol.com (Sklep) opisuje szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu oraz zawierania i wykonywania umów za pośrednictwem Sklepu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (RODO). 

 1. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma MP Agency Maciej Poznański, z siedzibą przy al. Grottgera 32b/8, 30-043, Kraków, NIP: 6772455436, Regon: 386741929 (Administrator).

Jeśli cokolwiek jest dla Ciebie niezrozumiałe lub chciałbyś uzyskać od nas jakiekolwiek informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail sklep@michalaniol.com lub, jeśli wolisz, drogą korespondencji tradycyjnej, na adres Administratora wskazany powyżej. 

 1. Jakie kategorie Twoich danych przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Ciebie za pośrednictwem Sklepu, a także obsługi Twojego korzystania ze strony internetowej Sklepu (pliki cookie). 

Dla zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy Twoje następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. pełny adres zamieszkania,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail.

Podanie nam powyższych danych jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy. 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Wszystkie Twoje dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przykładowo, Twoje imię i nazwisko są nam potrzebne dla zidentyfikowania Cię jako strony umowy, Twój adres jest nam potrzebny do dokonania wysyłki zamówienia, a dane kontaktowe są potrzebne firmie kurierskiej do skoordynowania dostawy.

 1. Kto będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych?

Poza osobami obsługującymi Sklep po stronie Administratora, Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi stale współpracujemy dla obsługi naszej działalności, w szczególności firmie kurierskiej.

Żadnemu podmiotowi nie przekazujemy więcej danych, niż jest im niezbędne do świadczenia na naszą rzecz usług.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

W celu obrony i dochodzenia możliwych roszczeń wynikających z zawartej przez Ciebie umowy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tych roszczeń, czyli co do zasady przez 6 lat.

 1. Jakie prawa Ci przysługują?

Możesz żądać od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 6. przeniesienia swoich danych.

W celu skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z Administratorem pod adresem e-mail: info@meltingpointagency.com lub drogą korespondencji tradycyjnej, na adres wskazany w części I polityki prywatności.

Jeśli masz zastrzeżenia co do zgodności z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz skorzystać z prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie możesz znaleźć w internecie, na przykład pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl. Ustawienia dotyczące plików cookie możesz zmienić w swojej przeglądarce, ale niektóre zmiany mogą spowodować, że Sklep nie będzie działał prawidłowo.